Gastro Kettu - tuotteet

Gastro Kettu tuotteet on meidän omia reseptejä, itse valmistamia pieneriä tai valmistuttamia tuotteita toisella pienyrittäjällä. Valikoiman tuotteita, kuten kaikkia herkkukaupan tuotteita käytämme Gastro Kettu Cateringin palvelutuotteiden raaka-aineina.